bip_logo

Wynagrodzenia 1995-2022

Informacja o wysokości wynagrodzeń brutto osiągniętych w latach 1995 – 2020 na stanowiskach: Prezesa, wiceprezesa, członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej), zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, zastępcy dyrektora departamentu oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

Podstawa prawna: art. 2 i 3 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. poz. 371).

Załączniki:

Zgodnie z art. 66 ust. 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2022 r. poz. 492 i 655) „wielkość środków na wynagrodzenia ustalana jest corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym”. Wynagrodzenie Prezesa NBP w stosunku do średniej wynagrodzeń prezesów banków komercyjnych w Polsce odpowiadało:

  • w 2019 roku: 19,48%,
  • w 2020 roku: 25,15%.

W określeniu poziomu płac w sektorze bankowym uwzględniono dostępne publicznie wynagrodzenia prezesów działających w Polsce wybranych banków komercyjnych: mBank SA, Bank Millennium SA, Santander Bank Polska SA, BNP Paribas Bank Polska SA, PKO BP SA, ING Bank Śląski, CITI Handlowy SA, Bank Pekao SA.

Zobacz też: Wynagrodzenia 2018.

Powrót do góry