bip_logo

Wynagrodzenia 1995-2021

Informacja o wysokości wynagrodzeń brutto osiągniętych w latach 1995 – 2020 na stanowiskach: Prezesa, wiceprezesa, członka zarządu NBP, dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej), zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, zastępcy dyrektora departamentu oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

Podstawa prawna: art. 2 i 3 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Załączniki:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim; Dz.U. z 2019 r. poz.1810 oraz Dz.U z 2020 r. poz. 568, art. 66. „wielkość środków na wynagrodzenia ustalana jest corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym”. Wynagrodzenie Prezesa NBP w stosunku do średniej wynagrodzeń prezesów banków komercyjnych w Polsce odpowiadało:

  • w 2019 roku: 19,48%,
  • w 2020 roku: 25,15%.

W określeniu poziomu płac w sektorze bankowym uwzględniono dostępne publicznie wynagrodzenia prezesów banków w Polsce (mBank, Millennium, Santander Bank, BNP Paribas, PKO BP, ING, CITI Handlowy, Bank Pekao).

Zobacz też: Wynagrodzenia 2018.

Powrót do góry