Przeskocz do treści Przeskocz do nawigacji

Rejestr działalności kantorowej

Zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) oraz treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 309), działalność kantorowa, jako działalność regulowana, wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo dewizowe, organem prowadzącym rejestr działalności kantorowej jest Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Przepis art. 17 ustawy Prawo dewizowe określa dane wniosku o wpis do rejestru działalności kantorowej i treść wymaganego oświadczenia. Wzór wniosku o wpis do rejestru i wzór oświadczenia dostępne są na stronie internetowej NBP:  https://nbp.pl >> Kontrola dewizowa >> Serwis informacyjny >> Działalność kantorowa  >> Przyjmowanie wniosków w sprawach dotyczących wpisów do rejestru działalności kantorowej.

Wnioski o dokonanie wpisu do rejestru działalności kantorowej przyjmują oddziały okręgowe NBP, właściwe dla miejsca prowadzenia działalności kantorowej. Lista oddziałów okręgowych jest dostępna na stronie internetowej https://nbp.pl >> Kontrola dewizowa >> Serwis informacyjny >> Kontakt.

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności kantorowej może być złożony bezpośrednio w oddziale okręgowym albo przesłany za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres oddziału okręgowego albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej „ePUAP” na adres skrzynki podawczej NBP na platformie ePUAP: /NBP/SkrytkaESP.

Rejestr działalności kantorowej jest jawny z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Przepis art. 17a ustawy Prawo dewizowe określa zakres danych objętych wpisem do rejestru działalności kantorowej. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej NBP: https://nbp.pl >> Kontrola dewizowa >> Rejestr kantorów >> Wyszukiwanie

Informacje dotyczące rejestru działalności kantorowej oraz przyjmowania wniosków o  wpis do rejestru działalności kantorowej dostępne są na stronie internetowej NBP:  https://nbp.pl >> Kontrola dewizowa >> Serwis informacyjny >> Działalność kantorowa

Podmiot udostępniający: Departament Operacji Krajowych
Informację wytworzył: Departament Operacji Krajowych
Informację wprowadził: Piotr Jurkowski
Data wytworzenia: 2007-12-12
Data publikacji: 2007-12-12
Data ostatniej zmiany: 2023-11-16