Przeskocz do treści Przeskocz do nawigacji

Sprawozdanie finansowe NBP

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2019 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2017 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego NBP na dzień 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2016 r.

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Spawozdania Finansowego za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2015 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2015 r.

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Spawozdania Finansowego za 2015 r.

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2014 r. Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa – Dane ogólne

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Spawozdania Finansowego za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2013 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2013 r. Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa – Dane ogólne

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Spawozdania Finansowego za 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2012 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2012 r. Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa – Dane ogólne

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2012 r.

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2011 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2011 r. Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa – Dane ogólne

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2011 r.

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2010 r.

Bilans NBP na dzień 31 grudnia 2010 r.

Rachunek Zysków i Strat NBP za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31.12.2010 r. Informacja dodatkowa – Dane ogólne

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania SF za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2009 r.

Bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31.12.2009 r.

Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony (31.12.2009 r.)

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31.12.2009 r., informacja dodatkowa, dane ogólne

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego NBP za rok 2009

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2008 r.

Bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31.12.2008 r.

Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony (31.12.2008 r.)

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31.12.2008 r., informacja dodatkowa, dane ogólne

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego NBP za rok 2008

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2007 r.

Bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31.12.2007 r.

Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony (31.12.2007 r.)

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31.12.2007 r., informacja dodatkowa, dane ogólne

Pozycje pozabilansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31.12.2007 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego NBP za rok 2007

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2006 r.

Bilans Narodowego Banku Polskiego (na 31.12.2006)

Rachunek Zysków i Strat

Sprawozdanie finansowe NBP – informacja dodatkowa, dane ogólne

Pozycje pozabilansowe

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2005 r.

Bilans Narodowego Banku Polskiego (na 31.12.2005)

Rachunek Zysków i Strat

Sprawozdanie finansowe NBP – informacja dodatkowa, dane ogólne

Pozycje pozabilansowe

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Podmiot udostępniający: Departament Rachunkowości i Finansów
Informację wytworzył: Departament Rachunkowości i Finansów
Informację wprowadził: Agata van de Voorde
Data wytworzenia: 2006-02-19
Data publikacji: 2007-12-12
Data ostatniej zmiany: 2023-04-20