bip_logo

Sprawozdawczość

Sprawozdania na potrzeby statystyki bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej przekazywane są za pośrednictwem usługi elektronicznej udostępnionej na portalu sprawozdawczym pod adresem:

http://sprawozdawczosc.nbp.pl

Powrót do góry