Przeskocz do treści Przeskocz do nawigacji

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia o stanie majątkowym

Członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz pracowników Narodowego Banku Polskiego zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy, za wyjątkiem oświadczeń, co do których składający skorzystali z przysługujących im uprawnień, wynikających z art. 10 ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, składając do Prezesa NBP wniosek o objęcie informacji zawartych w ich oświadczeniach majątkowych ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Beszczyński, Leszek Włodzimierz

Czekoński, Tomasz Zbigniew

Dudek, Beata

Dudek, Beata (2019)

Dudek, Beata (2020)

Dudek, Beata (2021-01-15)

Ferenc, Ewa

Kocerka, Jacek Marek

Kozłowska, Izabela Zofia

Matysiak, Bartosz Andrzej

Matysiak, Bartosz Andrzej (2019)

Michalik, Paweł Jarosław

Michalik, Paweł Jarosław (2019)

Michalik, Paweł Jarosław (2020)

Mucha, Paweł Karol

Mucha, Paweł Karol (2021)

Roszkowska, Beata Małgorzata

Sobota, Józef

Szołdra, Stanisław

Szostak, Krzysztof Zygmunt

Ściegienna, Małgorzata

Zdzikot, Izabela Elżbieta

Podmiot udostępniający: Departament Generalny
Informację wytworzył: Departament Generalny
Informację wprowadził: Piotr Jurkowski
Data wytworzenia: 2019-06-30
Data publikacji: 2019-06-30
Data ostatniej zmiany: 2022-06-30