Przeskocz do treści Przeskocz do nawigacji

Cel działalności i zadania NBP

Zadania Narodowego Banku Polskiego określone są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2025), zwanej dalej ustawą o NBP.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o NBP, podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o NBP, do zadań NBP należy:

  • organizowanie rozliczeń pieniężnych,
  • prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi,
  • prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami,
  • prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa,
  • regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie,
  • kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego,
  • działanie na rzecz stabilności systemu finansowego w zakresie instytucji finansowej w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2536 z późn. zm.),
  • działanie na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka systemowego, o którym mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,
  • opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej,
  • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Zgodnie z art. 4 ustawy o NBP, NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 59 ustawy o NBP, NBP może inicjować i organizować badania naukowe, jak również prowadzić działalność wydawniczą i promocyjną.

Podmiot udostępniający: Departament Generalny
Informację wytworzył: Departament Generalny
Informację wprowadził: Agata van de Voorde
Data wytworzenia: 2007-12-12
Data publikacji: 2007-12-12
Data ostatniej zmiany: 2023-11-08