bip_logo
Tabliczka NBP Narodowy Bank Polski przy głównym wejściu siedziby

Biuletyn Informacji Publicznej Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025, t.j.) Narodowy Bank Polski tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP NBP), na której udostępnia informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.: +48 22 185 10 00
faks: +48 22 185 10 10
e-mail: listy@nbp.pl
e-mail BIP: bip@nbp.pl
adres ePUAP: /NBP/SkrytkaESP

Powrót do góry