Przeskocz do treści Przeskocz do nawigacji

Status prawny NBP

Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.), zwanej dalej Konstytucją RP, Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa, przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

Akty prawne regulujące działalność Narodowego Banku Polskiego to:

  • Konstytucja RP,
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2025);

oraz w szczególności:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 309),
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).
Podmiot udostępniający: Departament Generalny
Informację wytworzył: Departament Generalny
Informację wprowadził: Andrzej Barabasz
Data wytworzenia: 2007-12-05
Data publikacji: 2007-12-05
Data ostatniej zmiany: 2023-11-08