Przeskocz do treści Przeskocz do nawigacji

Działalność kantorowa

Działalność kantorowa jest regulowaną działalnością gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży. Zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) i treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 309) działalność ta wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy Prawo dewizowe, działalność kantorową może wykonywać:

  • osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymóg niekaralności stosuje się również do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z  prowadzeniem działalności kantorowej oraz do beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) podmiotu prowadzącego taką działalność.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy Prawo dewizowe, czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności kantorowej mogą być wykonywane tylko przez osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za ww. przestępstwa i które posiadają fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności. O obowiązkach przedsiębiorcy wykonującego działalność kantorową stanowią odpowiednie przepisy Rozdziału 4 ustawy Prawo dewizowe.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej NBP Kontrola dewizowa → Serwis informacyjny → Działalność kantorowa.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedsiębiorca prowadzący działalność kantorową jest instytucją obowiązaną, której zadania określa ta ustawa.

Podmiot udostępniający: Departament Operacji Krajowych
Informację wytworzył: Departament Operacji Krajowych
Informację wprowadził: Andrzej Barabasz
Data wytworzenia: 2007-12-12
Data publikacji: 2007-12-12
Data ostatniej zmiany: 2023-11-16