Przeskocz do treści Przeskocz do nawigacji

Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych przez NBP oraz sposób rozpatrywania wniosków o ich otwarcie

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2025), zwanej dalej ustawą o NBP, NBP prowadzi rachunki banków, budżetu państwa, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych osób prawnych, za zgodą Prezesa NBP. Zgoda Prezesa NBP na otwarcie rachunku bankowego wydawana jest wyłączenie w przypadkach, w których prowadzenie rachunku bankowego przez NBP uzasadnione jest ustawowo określonymi celem działalności i zadaniami banku centralnego.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o NBP warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków określa Zarząd NBP. Informacje dotyczące warunków otwierania i prowadzenia w Departamencie Systemu Płatniczego NBP rachunków banków są dostępne na stronie https://nbp.pl w zakładkach odpowiednio „SORBNET2 – Informacja ogólna” i „System TARGET – Informacje ogólne”.

Z kolei regulaminy prowadzenia rachunków bankowych dla budżetu państwa oraz formularze wniosków o otwarcie rachunków bankowych dostępne są w oddziałach okręgowych NBP oraz – dla obecnych posiadaczy rachunków – w systemie Bankowości elektronicznej NBP (NBE).

W celu otwarcia rachunku bankowego w oddziale okręgowym NBP, podmiot uprawniony do posiadania rachunku w NBP składa wniosek o otwarcie rachunku wraz z dokumentacją wymaganą na podstawie przepisów regulaminów dotyczących prowadzenia rachunków bankowych przez NBP. NBP otwiera rachunek w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą,  nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (kompletnego wniosku). Rachunek bankowy jest prowadzony na podstawie umowy rachunku bankowego.

Pozostałe informacje dotyczące prowadzenia przez NBP rachunków bankowych budżetu państwa są dostępne  na stronie https://bip.nbp.pl w zakładce „Bankowa obsługa budżetu państwa”.

Podmiot udostępniający: Departament Rachunkowości i Finansów
Informację wytworzył: Departament Rachunkowości i Finansów
Informację wprowadził: Piotr Jurkowski
Data wytworzenia: 2007-12-12
Data publikacji: 2007-12-12
Data ostatniej zmiany: 2023-11-08