bip_logo

Akty prawne

Akty prawne

Uchwały Zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP obowiązujące w latach 1995 – 2018: uchwała nr 15/98 Zarządu NBP z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP (z późn. zm.) oraz uchwała nr 62/2010 zarządu NBP z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP (z późn. zm.).

Podstawa prawna: art. 3 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 371).

Uchwała Nr 15/1998 Zarządu NBP z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP z późniejszymi zmianami

Powrót do góry