bip_logo

Akty prawne

Akty prawne

Uchwały Zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP obowiązujące od roku 1995.

Podstawa prawna publikacji:

  • art. 3 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 371),
  • art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730).

Uchwała Nr 15/1998 Zarządu NBP z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP z późniejszymi zmianami

Powrót do góry