bip_logo

Status Prawny

Narodowy Bank Polski jest konstytucyjnym organem władzy publicznej oraz bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Akty prawne regulujące działalność Narodowego Banku Polskiego:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027),

oraz w szczególności:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1896),
  • ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1708),
  • ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. Ochrona osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 838).

Powrót do góry