bip_logo

Status Prawny

Narodowy Bank Polski jest konstytucyjnym organem władzy publicznej oraz bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Akty prawne regulujące działalność Narodowego Banku Polskiego:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr. 1, poz. 2 z późn. zm.),


    oraz w szczególności:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr. 72, poz. 665 z późn. zm),
  • ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm),
  • ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221 z późn. zm).

Powrót do góry