bip_logo

Rejestr działalności kantorowej

Stosownie do reglamentacji zawartej w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 z późn. zm.) - działalność kantorowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru.


Organem prowadzącym rejestr działalności kantorowej jest Prezes Narodowego Banku Polskiego.


Rejestr działalności kantorowej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej NBP Kontrola dewizowa (www.kantor.nbp.pl).

Powrót do góry