bip_logo

Rejestr działalności kantorowej

Stosownie do reglamentacji zawartej w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.) - działalność kantorowa jest działalnością regulo-waną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru.
Organem prowadzącym rejestr działalności kantorowej jest Prezes Narodowego Banku Polskiego.
Rejestr działalności kantorowej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr.
Dodatkowe informacje i dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej NBP.

Powrót do góry