bip_logo

Rejestr działalności kantorowej

W świetle przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców działalność kantorowa jako działalność regulowana wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej.

Organem prowadzącym rejestr działalności kantorowej jest Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Rejestr działalności kantorowej jest jawny z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Rejestr dostępny jest na stronie internetowej NBP: www.nbp.pl >> Kontrola dewizowa >> Rejestr kantorów >> Wyszukiwanie

Informacje dotyczące rejestru działalności kantorowej oraz przyjmowania wniosków o  wpis do rejestru działalności kantorowej dostępne są na stronie internetowej NBP:  www.nbp.pl >> Kontrola dewizowa >> Serwis informacyjny >> Działalność kantorowa

Wzór wniosku o wpis do rejestru i wzór oświadczenia dostępne są na stronie internetowej NBP:  www.nbp.pl >> Kontrola dewizowa >> Serwis informacyjny >> Działalność kantorowa  >> Przyjmowanie wniosków w sprawach dotyczących wpisów do rejestru działalności kantorowej

Wnioski o dokonanie wpisu do rejestru działalności kantorowej przyjmują oddziały okręgowe NBP, właściwe dla miejsca prowadzenia działalności kantorowej. Lista oddziałów okręgowych jest dostępna na stronie internetowej www.nbp.pl >> Kontrola dewizowa >> Serwis informacyjny >> Kontakt.

Wnioski można składać bezpośrednio, przesyłać na adres oddziału lub złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej „ePUAP”.

Adres skrzynki podawczej NBP na platformie ePUAP: /NBP/SkrytkaESP

Powrót do góry