bip_logo

Rejestr zmian treści

# Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
101 2020-07-22 Piotr Jurkowski Utworzenie pliku dzu2020_15.pdf
102 2020-07-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych przez NBP oraz sposób rozpatrywania wniosków o ich otwarcie
103 2020-07-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Bankowa obsługa budżetu państwa
104 2020-07-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Bankowa obsługa budżetu państwa
105 2020-07-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Bankowa obsługa budżetu państwa
106 2020-07-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Bankowa obsługa budżetu państwa
107 2020-06-30 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Oświadczenia majątkowe
108 2020-06-30 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Michalik,-Pawel-Jaroslaw-2019.pdf
109 2020-06-30 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Matysiak,-Bartosz-Andrzej-2019.pdf
110 2020-06-30 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Dudek,-Beata-2019.pdf
111 2020-04-17 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Sprawozdanie finansowe NBP
112 2020-04-17 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku NBP_Sprawozdanie-z-badania_31.12.2019.pdf
113 2020-04-17 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Sprawozdanie-finansowe-NBP-na-dzien-31.12.2019-r.pdf
114 2020-03-31 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Wynagrodzenia 1995-2018
115 2020-03-31 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Wynagrodzenia-2019-r.-w-rozbiciu-na-miesiace-wg-stanowisk.pdf
116 2020-03-26 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Obiekty bankowe podlegające obowiązkowej ochronie
117 2020-03-11 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
118 2020-03-04 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
119 2020-02-19 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
120 2020-01-27 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Przepisy z zakresu rachunkowości
121 2020-01-24 Piotr Jurkowski Utworzenie pliku Dziennik-Urzedowy-NBP-z-2020-r.-poz.-1.pdf
122 2020-01-24 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku Dziennik-Urzedowy-NBP-z-2019-r.-poz.-15.pdf
123 2020-01-24 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku Dziennik-Urzedowy-NBP-17_2010.pdf
124 2020-01-24 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku dzu20_09.pdf
125 2020-01-24 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku dzu24_08.pdf

Powrót do góry