bip_logo

Rejestr zmian treści

# Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
101 2021-03-26 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Akty prawne
102 2021-03-23 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Rejestr dostawców usług zaufania
103 2021-03-23 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Rejestr dostawców usług zaufania
104 2021-03-23 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Rejestr dostawców usług zaufania
105 2021-03-18 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
106 2021-03-17 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Przedmiot działalności i kompetencje
107 2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Strona główna
108 2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Status Prawny
109 2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
110 2021-03-16 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Petycje
111 2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
112 2021-02-22 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Działalność kantorowa
113 2021-01-19 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
114 2021-01-19 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Redakcja biuletynu
115 2021-01-05 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
116 2021-01-05 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
117 2020-11-04 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
118 2020-11-04 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
119 2020-10-05 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Akty prawne
120 2020-10-02 Andrzej Barabasz Aktualizacja pliku 2-Uchwala-nr-4-2020-Zarzadu-NBP-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
121 2020-10-02 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku 2-Uchwala-nr-4-2020-Zarzadu-NBP-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
122 2020-10-02 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Akty prawne
123 2020-10-02 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Akty prawne
124 2020-10-02 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku 7-Uchwala-nr-6-2019-Zarzadu-NBP-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
125 2020-10-02 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku 1-Uchwala-nr-13-2019-Zarzadu-NBP-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf

Powrót do góry