bip_logo

Rejestr zmian treści

# Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
76 2021-03-18 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
77 2021-03-17 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Przedmiot działalności i kompetencje
78 2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Strona główna
79 2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Status Prawny
80 2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
81 2021-03-16 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Petycje
82 2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
83 2021-02-22 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Działalność kantorowa
84 2021-01-19 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
85 2021-01-19 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Redakcja biuletynu
86 2021-01-05 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
87 2021-01-05 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
88 2020-11-04 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
89 2020-11-04 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
90 2020-10-05 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Akty prawne
91 2020-10-02 Andrzej Barabasz Aktualizacja pliku 2-Uchwala-nr-4-2020-Zarzadu-NBP-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
92 2020-10-02 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku 2-Uchwala-nr-4-2020-Zarzadu-NBP-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
93 2020-10-02 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Akty prawne
94 2020-10-02 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Akty prawne
95 2020-10-02 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku 7-Uchwala-nr-6-2019-Zarzadu-NBP-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
96 2020-10-02 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku 1-Uchwala-nr-13-2019-Zarzadu-NBP-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
97 2020-09-01 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Deklaracja dostępności
98 2020-09-01 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Deklaracja dostępności
99 2020-07-22 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Przepisy z zakresu rachunkowości
100 2020-07-22 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku Dziennik-Urzedowy-NBP-z-2020-r.-poz.-1.pdf

Powrót do góry