bip_logo

Rejestr zmian treści

# Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
51 2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Status Prawny
52 2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
53 2021-03-16 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Petycje
54 2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
55 2021-02-22 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Działalność kantorowa
56 2021-01-19 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
57 2021-01-19 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Redakcja biuletynu
58 2021-01-05 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
59 2021-01-05 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
60 2020-11-04 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
61 2020-11-04 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
62 2020-10-05 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Akty prawne
63 2020-10-02 Andrzej Barabasz Aktualizacja pliku 2-Uchwala-nr-4-2020-Zarzadu-NBP-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
64 2020-10-02 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku 2-Uchwala-nr-4-2020-Zarzadu-NBP-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
65 2020-10-02 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Akty prawne
66 2020-10-02 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Akty prawne
67 2020-10-02 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku 7-Uchwala-nr-6-2019-Zarzadu-NBP-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
68 2020-10-02 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku 1-Uchwala-nr-13-2019-Zarzadu-NBP-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
69 2020-09-01 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Deklaracja dostępności
70 2020-09-01 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Deklaracja dostępności
71 2020-07-22 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Przepisy z zakresu rachunkowości
72 2020-07-22 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku Dziennik-Urzedowy-NBP-z-2020-r.-poz.-1.pdf
73 2020-07-22 Piotr Jurkowski Utworzenie pliku dzu2020_15.pdf
74 2020-07-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych przez NBP oraz sposób rozpatrywania wniosków o ich otwarcie
75 2020-07-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Bankowa obsługa budżetu państwa

Powrót do góry