bip_logo

Rejestr zmian treści

# Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
26 2022-07-12 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Wynagrodzenia 1995-2021
27 2022-07-12 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Akty prawne
28 2022-07-12 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Status Prawny
29 2022-07-12 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Strona główna
30 2022-06-30 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Oświadczenia majątkowe
31 2022-06-30 Piotr Jurkowski Utworzenie pliku Mucha,-Pawel-Karol-2021.pdf
32 2022-06-20 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
33 2022-06-20 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
34 2022-06-20 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
35 2022-06-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
36 2022-04-15 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Sprawozdanie finansowe NBP
37 2022-04-15 Agata van de Voorde Utworzenie pliku Opinia_rewidenta_2021.pdf
38 2022-04-15 Agata van de Voorde Utworzenie pliku Sprawozdanie_finansowe_NBP_2021.pdf
39 2022-04-11 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
40 2022-04-11 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
41 2022-04-01 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Petycje
42 2022-04-01 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w NBP w 2021 r.
43 2022-03-31 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Wynagrodzenia 1995-2021
44 2022-03-31 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Informacja-o-wysokosci-wyplaconego-wynagrodzenia-brutto-w-2021-r.pdf
45 2022-03-16 Ewelina Giemza Aktualizacja artykułu ​Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych
46 2022-03-16 Agata van de Voorde Utworzenie pliku wezwanie-do-odebrania-depozytu-_-DEPOZYT-1347-R.pdf
47 2022-03-16 Agata van de Voorde Utworzenie pliku wezwanie-do-odebrania-depozytu-_-DEPOZYT-1077-R.pdf
48 2022-03-16 Agata van de Voorde Utworzenie pliku wezwanie-do-odebrania-depozytu-_-DEPOZYT-952-R.pdf
49 2022-03-16 Agata van de Voorde Utworzenie pliku wezwanie-do-odebrania-depozytu-_-DEPOZYT-637-R.pdf
50 2022-03-16 Agata van de Voorde Utworzenie artykułu Wezwania do odbioru depozytu

Powrót do góry