bip_logo

Rejestr zmian treści

# Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
1 2022-04-15 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Sprawozdanie finansowe NBP
2 2022-04-15 Agata van de Voorde Utworzenie pliku Opinia_rewidenta_2021.pdf
3 2022-04-15 Agata van de Voorde Utworzenie pliku Sprawozdanie_finansowe_NBP_2021.pdf
4 2022-04-11 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
5 2022-04-11 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
6 2022-04-01 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Petycje
7 2022-04-01 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w NBP w 2021 r.
8 2022-03-31 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Wynagrodzenia 1995-2021
9 2022-03-31 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Informacja-o-wysokosci-wyplaconego-wynagrodzenia-brutto-w-2021-r.pdf
10 2022-03-16 Ewelina Giemza Aktualizacja artykułu ​Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych
11 2022-03-16 Agata van de Voorde Utworzenie pliku wezwanie-do-odebrania-depozytu-_-DEPOZYT-1347-R.pdf
12 2022-03-16 Agata van de Voorde Utworzenie pliku wezwanie-do-odebrania-depozytu-_-DEPOZYT-1077-R.pdf
13 2022-03-16 Agata van de Voorde Utworzenie pliku wezwanie-do-odebrania-depozytu-_-DEPOZYT-952-R.pdf
14 2022-03-16 Agata van de Voorde Utworzenie pliku wezwanie-do-odebrania-depozytu-_-DEPOZYT-637-R.pdf
15 2022-03-16 Agata van de Voorde Utworzenie artykułu Wezwania do odbioru depozytu
16 2022-03-07 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Obiekty bankowe podlegające obowiązkowej ochronie
17 2022-03-07 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Obiekty bankowe podlegające obowiązkowej ochronie
18 2022-02-24 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
19 2022-02-24 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
20 2022-01-26 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
21 2022-01-26 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
22 2022-01-26 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
23 2022-01-11 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Instrukcja obsługi
24 2022-01-11 Agata van de Voorde Aktualizacja pliku wniosek.doc
25 2022-01-04 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Instrukcja obsługi

Powrót do góry