bip_logo

Rejestr zmian treści

Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja Dokument
2021-06-17 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Petycja nr 1/2021 w sprawie zwolnienia osoby fizycznej z prowizji i opłat bankowych dokonywanych na mikrorachunek podatkowy z tytułu podatku
2021-06-17 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Odpowiedz-na-petycje-nr-1_2021.pdf
2021-06-17 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Petycja-nr-1_2021.pdf
2021-06-17 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Petycja nr 1/2021 w sprawie zwolnienia osoby fizycznej z prowizji i opłat bankowych dokonywanych na mikrorachunek podatkowy z tytułu podatku
2021-06-17 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Odpowiedz-na-petycje-nr-1_2021.pdf
2021-06-17 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Petycja-nr-1_2021.pdf
2021-06-17 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Petycja nr 1/2021 w sprawie zwolnienia osoby fizycznej z prowizji i opłat bankowych dokonywanych na mikrorachunek podatkowy z tytułu podatku
2021-06-17 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Petycje rozpatrywane w NBP w 2021 r.
2021-06-17 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Petycje
2021-06-17 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Petycje
2021-06-17 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w NBP w 2020 r.
2021-05-11 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu ​Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych
2021-04-14 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Opinia_rewidenta_2020.pdf
2021-04-14 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Sprawozdanie_finansowe_NBP_2020.pdf
2021-03-29 Eryk Kazanowski Aktualizacja artykułu Wynagrodzenia 1995-2020
2021-03-29 Eryk Kazanowski Aktualizacja artykułu Wynagrodzenia 1995-2020
2021-03-26 Eryk Kazanowski Aktualizacja artykułu Wynagrodzenia 1995-2020
2021-03-26 Eryk Kazanowski Aktualizacja artykułu Wynagrodzenia 1995-2020
2021-03-26 Eryk Kazanowski Aktualizacja artykułu Wynagrodzenia 1995-2020
2021-03-26 Eryk Kazanowski Aktualizacja artykułu Wynagrodzenia 1995-2020
2021-03-26 Eryk Kazanowski Aktualizacja artykułu Wynagrodzenia 1995-2019
2021-03-26 Eryk Kazanowski Utworzenie pliku Informacja-o-wysokosci-wyplaconego-wynagrodzenia-brutto-w-2020-r.pdf
2021-03-26 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Akty prawne
2021-03-23 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Rejestr dostawców usług zaufania
2021-03-23 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Rejestr dostawców usług zaufania
2021-03-23 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Rejestr dostawców usług zaufania
2021-03-18 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
2021-03-17 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Przedmiot działalności i kompetencje
2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Strona główna
2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Status Prawny
2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
2021-03-16 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Petycje
2021-03-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
2021-02-22 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Działalność kantorowa
2021-01-19 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
2021-01-19 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Redakcja biuletynu
2021-01-05 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2021-01-05 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2020-11-04 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2020-11-04 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2020-10-05 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Akty prawne
2020-10-02 Andrzej Barabasz Aktualizacja pliku 2-Uchwala-nr-4-2020-Zarzadu-NBP-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
2020-10-02 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku 2-Uchwala-nr-4-2020-Zarzadu-NBP-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
2020-10-02 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Akty prawne
2020-10-02 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Akty prawne
2020-10-02 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku 7-Uchwala-nr-6-2019-Zarzadu-NBP-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
2020-10-02 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku 1-Uchwala-nr-13-2019-Zarzadu-NBP-w-sprawie-zasad-wynagradzania-pracownikow-NBP.pdf
2020-09-01 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Deklaracja dostępności
2020-09-01 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Deklaracja dostępności
2020-07-22 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Przepisy z zakresu rachunkowości
2020-07-22 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku Dziennik-Urzedowy-NBP-z-2020-r.-poz.-1.pdf
2020-07-22 Piotr Jurkowski Utworzenie pliku dzu2020_15.pdf
2020-07-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych przez NBP oraz sposób rozpatrywania wniosków o ich otwarcie
2020-07-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Bankowa obsługa budżetu państwa
2020-07-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Bankowa obsługa budżetu państwa
2020-07-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Bankowa obsługa budżetu państwa
2020-07-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Bankowa obsługa budżetu państwa
2020-06-30 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Oświadczenia majątkowe
2020-06-30 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Michalik,-Pawel-Jaroslaw-2019.pdf
2020-06-30 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Matysiak,-Bartosz-Andrzej-2019.pdf
2020-06-30 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Dudek,-Beata-2019.pdf
2020-04-17 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Sprawozdanie finansowe NBP
2020-04-17 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku NBP_Sprawozdanie-z-badania_31.12.2019.pdf
2020-04-17 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Sprawozdanie-finansowe-NBP-na-dzien-31.12.2019-r.pdf
2020-03-31 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Wynagrodzenia 1995-2018
2020-03-31 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Wynagrodzenia-2019-r.-w-rozbiciu-na-miesiace-wg-stanowisk.pdf
2020-03-26 Agata van de Voorde Aktualizacja artykułu Obiekty bankowe podlegające obowiązkowej ochronie
2020-03-11 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2020-03-04 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2020-02-19 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2020-01-27 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Przepisy z zakresu rachunkowości
2020-01-24 Piotr Jurkowski Utworzenie pliku Dziennik-Urzedowy-NBP-z-2020-r.-poz.-1.pdf
2020-01-24 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku Dziennik-Urzedowy-NBP-z-2019-r.-poz.-15.pdf
2020-01-24 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku Dziennik-Urzedowy-NBP-17_2010.pdf
2020-01-24 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku dzu20_09.pdf
2020-01-24 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku dzu24_08.pdf
2020-01-24 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku dzu04_08.pdf
2020-01-24 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku dzu21_05.pdf
2020-01-24 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku dzu17_04.pdf
2020-01-24 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku dzu22_03.pdf
2019-12-31 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
2019-12-23 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2019-12-23 Piotr Jurkowski Utworzenie artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2019-12-23 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2019-11-22 Piotr Jurkowski Usunięcie pliku Jakobik,-Krzysztof.pdf
2019-11-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Przepisy z zakresu rachunkowości
2019-11-14 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Przepisy z zakresu rachunkowości
2019-11-14 Andrzej Barabasz Aktualizacja pliku Dziennik-Urzedowy-NBP-z-2019-r.-poz.-14.pdf
2019-11-14 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Dziennik-Urzedowy-NBP-z-2019-r.-poz.-14.pdf
2019-11-14 Andrzej Barabasz Utworzenie pliku Dziennik-Urzedowy-NBP-z-2019-r.-poz.-15.pdf
2019-11-14 Andrzej Barabasz Usunięcie pliku dzu13_06.pdf
2019-11-13 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
2019-07-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Strona główna
2019-06-30 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Oświadczenia majątkowe
2019-06-05 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2019-06-05 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2019-05-29 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
2019-05-22 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Przepisy z zakresu rachunkowości
2019-05-22 Piotr Jurkowski Utworzenie pliku Dziennik-Urzedowy-NBP-17_2010.pdf
2019-05-22 Piotr Jurkowski Utworzenie pliku Dziennik-Urzedowy-NBP-17_2010.pdf
2019-04-30 Piotr Jurkowski Utworzenie pliku Sprawozdanie-niezaleznego-bieglego-rewidenta-z-badania.pdf
2019-04-30 Piotr Jurkowski Utworzenie pliku Sprawozdanie-finansowe-NBP-na-dzien-31-grudnia-2018-r..pdf
2019-04-05 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2019-04-05 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2019-03-28 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Wynagrodzenia 1995-2018
2019-03-28 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Akty prawne
2019-02-27 Szymon Lasocki Aktualizacja artykułu Wynagrodzenia
2019-02-27 Szymon Lasocki Utworzenie pliku Przecietne-wynagrodzenie-brutto-2018.pdf
2019-02-27 Szymon Lasocki Utworzenie artykułu Wynagrodzenia
2018-12-07 Szymon Lasocki Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
2018-09-06 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Rejestr działalności kantorowej
2018-09-06 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Działalność kantorowa
2018-09-06 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Indywidualne zezwolenia dewizowe
2018-07-02 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
2018-06-15 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
2018-06-11 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Kontrole Najwyższej Izby Kontroli
2018-06-05 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
2018-06-05 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
2018-06-01 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2018-06-01 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2018-05-24 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Rejestr działalności kantorowej
2018-05-24 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Rejestr działalności kantorowej
2018-05-10 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Rejestr działalności kantorowej
2018-05-08 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Sprawozdanie finansowe NBP
2018-05-08 Piotr Jurkowski Aktualizacja pliku Opinia_rewidenta_2017.pdf
2018-05-08 Piotr Jurkowski Aktualizacja pliku Sprawozdanie_finansowe_NBP_2017.pdf
2018-05-08 Piotr Jurkowski Utworzenie pliku Opinia_rewidenta_2017.pdf
2018-05-08 Piotr Jurkowski Utworzenie pliku Sprawozdanie_finansowe_NBP_2017.pdf
2018-04-26 Piotr Jurkowski Utworzenie artykułu Obiekty bankowe podlegające obowiązkowej ochronie
2018-03-06 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Statystyki odwiedzin serwisu
2017-08-21 Andrzej Barabasz Utworzenie artykułu Sprawozdawczość
2017-08-16 Andrzej Barabasz Aktualizacja artykułu Statystyki odwiedzin serwisu
2017-04-27 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Sprawozdanie finansowe NBP
2017-03-20 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Struktura Organizacyjna NBP
2017-03-07 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
2017-02-02 Piotr Jurkowski Aktualizacja artykułu Wezwania do odbioru depozytu
2016-11-17 Mariusz Mejza Aktualizacja artykułu Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
2016-06-06 Mariusz Mejza Aktualizacja artykułu Wezwania do odbioru depozytu
2016-06-06 Piotr Jurkowski Usunięcie artykułu Wezwania do odbioru depozytu

Powrót do góry