bip_logo

Struktura Organizacyjna NBP

 1. Organy NBP:

  • Rada Polityki Pieniężnej,

  • Prezes NBP,

  • Zarząd NBP.

 2. Centrala NBP, która składa się z następujących departamentów:

  • Gabinet Prezesa,

  • Departament Administracji,

  • Departament Analiz Ekonomicznych

  • Departament Audytu Wewnętrznego,

  • Departament Badań i Innowacji Finansowych,

  • Departament Bezpieczeństwa,

  • Departament Controlingu,

  • Departament Edukacji i Wydawnictw,

  • Departament Emisyjno-Skarbcowy,

  • Departament Informatyki i Telekomunikacji,

  • Departament Kadr,

  • Departament Komunikacji i Promocji,

  • Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów,

  • Departament Operacji Krajowych,

  • Departament Operacji Zagranicznych,

  • Departament Prawny,

  • Departament Rachunkowości i Finansów,

  • Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej,

  • Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych,

  • Departament Ryzyka Operacyjnego i Zgodności,

  • Departament Statystyki,

  • Departament Stabilności Finansowej,

  • Departament Systemu Płatniczego,

  • Departament Zagraniczny,

  • Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym.

 3. Oddziały Okręgowe w:

  • Białymstoku,

  • Bydgoszczy,

  • Gdańsku,

  • Katowicach,

  • Kielcach,

  • Krakowie,

  • Lublinie,

  • Łodzi,

  • Olsztynie,

  • Opolu,

  • Poznaniu,

  • Rzeszowie,

  • Szczecinie,

  • Warszawie,

  • Wrocławiu,

  • Zielonej Górze.

Powrót do góry