bip_logo

Sprawozdanie finansowe NBP

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2014 r. Link otwiera się w nowej karcie przeglądarki (PDF, 1.4 MB)

Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa - Dane ogólne (PDF)

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2013 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2013 r. Link otwiera się w nowej karcie przeglądarki (PDF, 1.4 MB)

Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa - Dane ogólne (PDF)

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2012 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2012 r. Link otwiera się w nowej karcie przeglądarki (PDF, 1.1 MB)

Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa - Dane ogólne (PDF)

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2011 r.

Sprawozdanie finansowe NBP na dzień 31 grudnia 2011 r. Link otwiera się w nowej karcie przeglądarki (PDF, 880.3 KB)

Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa - Dane ogólne (PDF)

Powrót do góry