bip_logo

Kontrole Najwyższej Izby Kontroli

Sprawozdania z kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Narodowym Banku Polskim dostępne są na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli www.nik.gov.pl.

Powrót do góry