bip_logo

Petycja nr 1/2022

  1. Data złożenia petycji: 28 czerwca 2022 r.
  2. Przedmiot petycji: „Pkt 7 Zaprzestanie dodrukowywania pieniędzy oraz skupowania obligacji skarbowych od banków komercyjnych”.
  3. Imię i nazwisko, nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana: Pan Marcin Bustowski reprezentujący Partię Przebudzeni Konsumenci.
  4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności zasięgania opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: Rozpatrzona.

Powrót do góry