bip_logo

Petycja nr 1/2021 w sprawie zwolnienia osoby fizycznej z prowizji i opłat bankowych dokonywanych na mikrorachunek podatkowy z tytułu podatku

  1. Data złożenia petycji: 25 maja 2021 r.
  2. Przedmiot petycji: zwolnienie osoby fizycznej z prowizji i opłat bankowych dokonywanych na mikrorachunek podatkowy z tytułu podatku.
  3. Imię i nazwisko, nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana: brak zgody na ujawnienie danych osobowych.
  4. Dane dotyczące przebiegu postępowania: w dniu 31 maja 2021 r. petycja została przekazana według właściwości do Ministerstwa Finansów, o czym poinformowano również podmiot wnoszący.

Powrót do góry