bip_logo

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w NBP w 2021 r.

W roku 2021 do Narodowego Banku Polskiego wpłynęła jedna petycja.

  1. Petycja nr 1/2021 w sprawie zwolnienia osoby fizycznej z prowizji i opłat bankowych dokonywanych na mikrorachunek podatkowy z tytułu podatku

Powrót do góry