bip_logo

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w NBP w 2020 r.

W roku 2020 nie odnotowano wpływu petycji do Narodowego Banku Polskiego.

Powrót do góry