bip_logo

Przepisy z zakresu rachunkowości

Uchwała nr 16/2003 RPP w sprawie zasad rachunkowości Dz. Urz. NBP nr 22 poz. 38 z 2003 r., zmieniona uchwałą nr 12/2004 - Dz. Urz. nr 17 z 2004 r. poz. 31, zmieniona uchwałą nr 13/2005 Dz. Urz. nr 21 poz. 30 z 2005 r., zmieniona uchwałą nr 3/2008 Dz. Urz. nr 4 poz. 5 z 2008 r., zmieniona uchwałą nr 14/2009 RPP - Dz. Urz NBP nr 20, poz. 23 z 2009 r.

Uchwała nr 9/2006 RPP w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych - Dz. Urz. NBP nr 13 poz 16 z 2006 r.

Powrót do góry