bip_logo

Przepisy z zakresu rachunkowości

Uchwała nr 9/2006 RPP w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych - Dz. Urz. NBP nr 13 poz 16 z 2006 r.

Powrót do góry