bip_logo

Przepisy z zakresu rachunkowości

Przepisy z zakresu rachunkowości

Uchwała Nr 16/2003 RPP z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP z 2003 r. nr 22 poz. 38), zmieniona uchwałą nr 12/2004 (Dz. Urz. NBP z 2004 r. nr 17 poz. 31), uchwałą nr 13/2005 (Dz. Urz. NBP z 2005 r. nr 21 poz. 30), uchwałą nr 3/2008 (Dz. Urz. NBP z 2008 r. nr 4 poz. 5), uchwałą nr 17/2008 (Dz. Urz. NBP z 2008 r. nr 24 poz. 30), uchwałą nr 14/2009 RPP (Dz. Urz. NBP z 2009 r. nr 20 poz. 23), uchwałą nr 11/2010 (Dz. Urz. NBP z 2010 r. nr 17 poz. 18).

Uchwała Nr 12/2010 RPP z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP z 2010 r. nr 17 poz. 19).

Powrót do góry