bip_logo

Przepisy z zakresu rachunkowości

Przepisy z zakresu rachunkowości

Uchwała nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego (tekst jednolity stanowiący załącznik do obwieszczenia Prezesa NBP z dnia 16 lipca 2020 r., Dz. Urz. NBP z 2020 r. poz. 15).

Uchwała nr 6/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiazywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim Dz. Urz. NBP z 2019 r. poz. 14.

Powrót do góry