bip_logo

Instrukcja obsługi

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

Nawigację po stronach podmiotowych BIP NBP umożliwia menu przedmiotowe umieszczone w lewej części strony, które umożliwia dotarcie zainteresowanym do znajdujących się tam sekcji tematycznych.

Powrót do strony głównej BIP NBP umożliwia wybranie zamieszczonego w górnej części menu nawigacyjnego przycisku Strona główna. Po prawej stronie w górnym rogu znajduje się przycisk umożliwiający połączenie się ze stroną główną BIP.

Na stronach BIP NBP w górnej części ekranu dostępne są również dla zainteresowanych: wyszukiwarka oraz tworzona dynamicznie mapa biuletynu, będąca dodatkowym narzędziem ułatwiającym wyszukiwanie informacji i dokumentów serwisu.

Podstawowe skróty stosowane w Biuletynie Informacji Publicznej NBP

 • BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 • NBP – Narodowy Bank Polski
 • KNB – Komisja Nadzoru Bankowego
 • GINB – Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego
 • Dz. U. – Dziennik Ustaw RP
 • Dz. Urz. NBP – Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego

Podstawowe skróty stosowane w BIP NBP o charakterze technicznym i informatycznym

 • KB - kilobajt
 • MB - megabajt
 • HTML - HyperText Markup Language, język służący do opisu strony oraz odniesień z poszczególnych jej elementów do innych dokumentów. Język ten powstał na potrzeby stron internetowych.
 • PDF - Portable Document Format, format pliku możliwego do odczytania przy pomocy bezpłatnego programu Acrobat Reader.
 • DOC - pliki w tym formacie udostępnione są w serwisie "do ściągnięcia". Oznacza to, że aby odczytać dany plik należy przegrać go na własny komputer, a następnie odczytać go za pomocą programu Word. (Obecnie większość przeglądarek internetowych automatycznie otwiera plik w formacie doc).
 • XLS - format odczytywany za pomocą programu Excel (analogicznie jak format DOC).

Dostęp do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej NBP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Banku Polskiego może być, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na wniosek (informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku). Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać listownie na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa lub pocztą elektroniczną: bip@nbp.pl

Powrót do góry